Privacy regels Ovivo 2018

Bij elke behandeling door Ovivo te Nuenen wordt een dossier  aangelegd. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit dossier staan notities over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen en eventuele onderzoeken. Ook eventuele gegevens over u, van bijvoorbeeld de huisarts, worden met toestemming van u opgevraagd en in het dossier opgenomen, wanneer dit van belang is.

Ovivo doet er alles aan uw privacy te waarborgen door:

  • Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens volgens de wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Andere doelen m.b.t. uw gegevens zijn:

  • Andere zorgverleners informeren bij afronding van de therapie of doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming!
  • Bij waarneming tijdens mijn afwezigheid door een eventueel vervangend collega.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie met andere collega’s.
  • Financiële administratie gegevens (factuur opstellen).

 

Bij andere reden m.b.t. gebruik van uw gegevens wordt u geïnformeerd en om uw toestemming gevraagd.