TCM staat voor Traditional Chinese Medicine. ( In het Nederlands TCG= Traditionele Chinese Geneeswijzen). De meest toegepaste therapiëen zijn Acupunctuur, TuiNa-massage en kruidenformules. Daarnaast geeft Ovivo Eindhoven (Nuenen) volgens de TCM gerichte aanwijzingen t.a.v. voeding en lichaamsbeweging.

De oude wijzen in China stelden meer dan 4000 jaar geleden vast dat alles (het universum) doordrongen is van energie ( Qi , spreek uit; Tjie ). Door hun zeer nauwkeurige observatie van mens en natuur, en hun onderlinge relatie, ontwikkelde zij een zeer concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie, diagnostiek en behandeltechnieken voor het behandelen van zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Een systeem dat uitgaat van de samenhang en de balans tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. Qi (energie) is hierbij de verbindende factor. Qi is de drijvende (levens)kracht achter de constante veranderingen waaraan mens en natuur onderhevig zijn… Lees meer ->

bamboe